Bethan Roberts

Clerc a Swyddog Gweinyddol Partneriaeth Ogwen
Bethan Roberts

Clerc a Swyddog Gweinyddol

Dechreuais weithio i'r Bartneriaeth yn ôl yn 2017, yn gweithio un diwrnod yr wythnos fel Swyddog Gweinyddol Wrth i'r sefydliad dyfu, mae fy rôl wedi newid ac rwyf bellach yn darparu gwasanaeth clercio i ddau Gyngor Cymuned leol, sef Bethesda a Llandygai. Rwyf yn enedigol o Ddyffryn Ogwen ac yn byw gyda fy nheulu yn Nhregarth. Rwyf wrth fy modd yn cael gwneud gwahaniaeth i fy nghymunedau lleol.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content. | 01248 602131

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design