Cynan Jones

Rheolwr Gwasanaeth Ymgynghorol Partneriaeth Ogwen
Cynan Jones

Rheolwr Gwasanaeth Ymgynghorol

Yn ogystal a rhedeg busnesau fy hun ym maes bwyd, y rwyf wedi gweithio ym maes busnes traddodiadol a busnesau cymdeithasol dros 30 mlynedd gyda diddordeb mewn gweithio hefo
unigolion a grwpiau i ddatblygu fy syniadau busnes a chreu busnesau cynnaliadwy.

Mae gen I ddwy rol o fewn Partneriaeth Ogwen:

1. Gweithredu Rhaglen Perthyn, sef rhaglen sydd yn annog grwpiau cymunediol I sefydlu mentrau cymdeithasol o bob math , ond gyda pwyslais ar fentrau sydd yn edrych ar dai dan arweinisad y gymuned.

2. Gwaith ymgynghorol. Y mae Partneriaeth Ogwen yn cynnig gwasanaethau I fentrau cymdeithasol, er engraifft ,creu cynlluniau busnes, gwneud astudiaethau dichonolrwydd, astudiaethau gwaddol cymdeithasol yn dilyn buddsoddiad (Social Return on Investment) , gwneud ceisiadau grantiau, a gwerthuso prosiectau.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content.

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design