Huw Davies

Rheolwr Dyffryn Caredig
Huw Davies

Rheolwr Dyffryn Caredig

Rheolwr Dyffryn Caredig prosiect Trafnidiaeth Gymunedol ydw i, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri.

Ryda ni'n cludo unigolion, teuluoedd, ysgolion a chlybiau chwaraeon i ddigwyddiadau yn ein cerbydau trydan. Mae hyn yn cynorthwyo trigolion Dyffryn Ogwen i arbed arian a gwarchod ein amgylchedd. Ryda ni hefyd yn trefnu teithiau siopa rheolaidd ac ar gael ar gyfer cludiant i ddefnyddwyr cadair olwyn ac mae gennym fflyd o feiciau trydan i'w benthyg.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content.

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design