Meleri Davies

Prif Weithredwr Partneriaeth Ogwen
Meleri Davies

Prif Weithredwr

"Cymuned, Amgylchedd, Iaith a Diwylliant, Economi - dyna ydy calon ein gwaith ni ym Mhartneriaeth Ogwen a dwi'n frwd i drafod syniadau efo unrhyw un sydd eisiau gweithio efo ni."

Mae gen i flynyddoedd o brofiad o reoli timau a phrosiectau cymunedol. Rwy'n Gyfarwyddwr gwirfoddol gyda Ynni Ogwen, Ynni Cymunedol Cymru a Siop Ogwen ac yn caru gweithio yn y sector gymunedol. Ers fy mhenodiad, rwyf wedi ennill gwobr Pencampwr Cynaladwyedd Cymru yng ngwobrau Academi Cynaliadwy Cymru a Green Energy Pioneer yng ngwobrau Regen Prydain. Yn 2023, daeth Partneriaeth Ogwen i'r rhestr fer ar gyfer Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru. Dwi'n falch o fod wedi meithrin tim o staff sy'n caru eu gwaith a dwi'n angerddol am dyfu Partneriaeth Ogwen fel menter gymdeithasol sy’n gwneud gwahaniaeth.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content. | 01248 602 131

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design