Menna Thomas

Swyddog Marchnata a Gweinyddol Dyffryn Caredig
Menna Thomas

Swyddog Marchnata a Gweinyddol Dyffryn Gwyrdd

Gyda dros 10 mlynedd o brofiad o weithio fel cydlynydd a rheolwr prosiectau, mae'n deg i ddweud mod genai ddipyn o brofiad gweinyddol.

Fel arall rwy'n artist a rheolwr prosiectau celf ac yn aml yn gweithio gyda deunyddiau gall eu ailgylchu neu'u ailddefnyddio ac yn angerddol am gymdeithas a dyfodol cynaladwy. Rwy'n mwynhau mynd am dro, garddio, byta'n iach a gweithio gyda'r gymuned ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm Dyffryn Caredig a Partneriaeth Ogwen.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content.

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design