Atal Tlodi

Gall Hwb Ogwen roi cymorth a chyngor i drigolion Dyffryn Ogwen i helpu atol tlodi.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda’r argyfwng costau byw ac angen cyngor, dewch i’n gweld ni yn Hwb Ogwen. Rydym ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Iau rhwng 10am a 6pm a gallwn gynnig cymorth gyda'r canlynol:

  • Pecynnau bwyd brys o hyd at 6 eitem ar gael yn wythnosol i unrhyw un mewn angen (pasta,reis, grawnfwyd, bara, llefrith, ffa, saws parod). Gallwn hefyd gyfeirio unigolion at fanc bwyd lleol
  • Talebau ynni i'r rhai sy'n cyrraedd y meini prawf
  • Cyngor ar arbed ynni a gwneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon
  • Cyngor ar fudd-daliadau i sicrhau eich bod yn hawlio popeth y mae gennych hawl iddo
  • Cyngor ar filiau cartref – dŵr, nwy, trydan
  • Cymorth gyda llenwi ffurflenni e.e. tocynnau bws, cais am fathodyn glas

Rydym hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd gan Waith Gwynedd, Cyngor ar Bopeth (CAB) a Gwynedd Ddigidol. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd - https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Costau-Byw.aspx


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Hwb Ogwen
Cyfeiriad 57 Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AR
Symudol +44 7862 694163
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Map Lleoliad

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design