Staff


Abbie Jones

Mentor Marchnata Cymunedol

Anna Sethi

Swyddog Pobl Ifanc

Barry Roberts

Garddiwr Cymunedol

Bethan Roberts

Clerc a Swyddog Gweinyddol

Caroline Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanllechid

Chris Roberts

Swyddog Cefnogi Prosiectau

Colin Jeffreys

Gyrrwr Cymunedol

Cynan Jones

Rheolwr Gwasanaeth Ymgynghorol

Dewi Roberts

Gyrrwr Cymunedol

Donna Watts

Diprwy Prif Weithredwr a Rheolwr Cyllid a Gweinyddiaeth

Esme Sethi

Swyddog Gweinyddol

Evan Thomas

Gyrrwr Cymunedol

Huw Davies

Rheolwr Dyffryn Caredig

Linda Brown

Cyfaill y Gymuned

Lliwen Morris

Rheolwr Adnoddau Dynol a Chefnogi Cyllid

Marie Hodson

Rheolwr Hwb Ogwen

Menna Thomas

Swyddog Marchnata a Gweinyddol Dyffryn Gwyrdd

Robyn Meredydd

Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Siân Northey

Swyddog GwryddNi


Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 07/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design