Chris Roberts

Swyddog Cefnogi Prosiectau Partneriaeth Ogwen
Chris Roberts

Swyddog Cefnogi Prosiectau

Rwyf yn gweithio fel hwylusydd Cymunedol yn Dyffryn Ogwen lle dwi'n cefnogi grwpiau cymunedol i gyflawni proseictau yn y maes amgylcheddol.

Mae fy ngwaith diweddar yn cynnwys cenfogi grwpiau i drefnu gŵyl hinsawdd, adnabod cyfleoedd tyfu bwyd yn lleol, a mapio mwsog ar hyd yr afon caseg. Gweithiais i gyda 50 o drigolion Dyffryn Ogwen i lunio Cynllun Gweithredu Cymunedol GwyddNi sydd yn llawn syniadau yn ymateb i'r cwestiwn "Sut allwn ni ymateb yn lleol i'r argyfwng hinsawdd?" Gallwch ddarllen y cynllun drwy ddilyn y ddolen hon - https://www.gwyrddni.cymru/dyffryn-ogwen/. Os oes gennych chi unrhyw syniadau am y cynlluniau yma plis cysylltwch.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content.

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design