Bws Ogwen

Dwy fws mini trydan ar gael i'w defnyddio gan gymunedau'r Dyffryn fel rhan o brosiect Trafnidiaeth Gymunedol Partneriaeth Ogwen ac fe’i ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bws Ogwen

Mae gan Bartneriaeth Ogwen ddwy fws mini trydan ar gyfer defnydd gan gymunedau Dyffryn Ogwen fel rhan o'n gwaith hybu trafnidiaeth cynaldwy a thwristiaeth gwyrdd.

Mae gennym ein bws 10 sedd sy'n hygyrch i gadair olwyn ac mae gennym fws 16 sedd ar gyfer grwpiau mwy. Mae'r cerbydau hein ar gael i'w llogi gyda gyrrwr sydd wedi dilyn cwrs hyfforddiant MIDAS. Roedd y fws mawr yn rhôdd gan Ynni Ogwen ac mae'n cael ei ddefnyddio yn reolaidd gan ysgolion a chymdeithasau'r dyffryn. Defnyddir y ddwy fws hefyd ar gyfer teithiau hamdden a lles - pob dim o deithiau i ganolfanau garddio, siopa mewn archfarchnadoedd, cystadleuthau chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol.


Prisiau yn amrywio yn ddibynnol ar pellter a niferoedd, cysylltwch am ddyfynbris a mwy o wybodaeth.

Mae Bws Ogwen yn rhan o brosiect Trafnidiaeth Gymunedol Partneriaeth Ogwen ac fe’i ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Esme
Cyfeiriad 27, Stryd Fawr, Bethesda LL57 3AE
Ffôn 01248 602131
Symudol 07394906036
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Map Lleoliad


Oriel

Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen
Bws Ogwen

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 28/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design