Llogi Gofod

Mae gennym lawer o leoedd ar gael i’w llogi ar gyfer busnesau a grwpiau cymunedol sy’n chwilio am fan cyfarfod, yn ogystal â man cydweithio i unigolion sydd am logi desg.

Llogi Gofod

Efo cymorth Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, mae Partneriaeth Ogwen wedi trawsnewid hen adeilad ysgol yng Nghanolfan Cefnfaes yn gyfleuster cymunedol modern. Yn ogystal â swyddfeydd Partneriaeth Ogwen, a Phartneriaeth Tirwedd y Carneddau, mae nifer o ystafelloedd ar gael i’w llogi gan y gymuned a busnesau yn ogystal â gofod cydweithio. Mae gan y ganolfan hefyd fand eang cyflym, a gallwn ddarparu taflunwyr a sgriniau lle bo angen.

Am ragor o wybodaeth am yr ystafelloedd a’r cyfleusterau sydd ar gael, lawr lwythwch ein llyfryn gwybodaeth isod neu ewch i’n gwefan archebu.


Manylion Cyswllt

Cyfeiriad Canolfan Cefnfaes, Mostyn Terrace, Bethesda, Gwynedd LL57 3AD
Ffôn 01248 602131
E-bost E-bost
Archebwch Nawr Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Lawrlwythiadau

Gwybodaeth am ystafelloedd a chymwysterau Canolfan Cefnfaes [maint: 5.7 MB]


Oriel

Llogi Gofod
Llogi Gofod
Llogi Gofod
Llogi Gofod
Llogi Gofod

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 07/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design