Swyddi a Gwirfoddoli

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd gennym swyddi ar gael.

Swyddi a Gwirfoddoli

Swyddi

Ar y funud nid oes ganddym swyddi i'w hysbysebu. Er mwyn bod y cyntaf i glywed am cyfleoedd Bartneriaeth Ogwen, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwirfoddoli

Mae Partneriaeth Ogwen yn falch iawn o’n gwaith gyda gwirfoddolwyr, a’n nod yw dod o hyd i gyfleoedd i unrhyw un sydd eisiau cefnogi ein prosiectau a rhoi yn ôl i’n cymuned. Mae cyfleoedd yn amrywio o helpu i gasglu sbwriel i baratoi pryd o fwyd cymunedol ar gyfer Swapar Chwarel; o yrru ein cerbydau cymunedol i helpu pobl i gyrraedd lle mae angen iddynt fynd i weithio yn Siop Ogwen yn gwerthu llyfrau a chrefftau. Gweler rhai o straeon ein gwirfoddolwyr yn yr oriel isod.

I gael rhagor o wybodaeth am ein prosiectau ac â phwy i gysylltu i wirfoddoli gyda ni, gweler y Pecyn Croeso i Wirfoddolwyr isod.

Lawrlwythiadau

Llawlyfr Gwirfoddolwyr [1.7 MB]

Pecyn Croeso [2.3 MB]


Oriel

Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli
Swyddi a Gwirfoddoli

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 07/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design