Hwb Ogwen

Mae Hwb Ogwen yn dod a phobl at ei gilydd i gefnogi iechyd a lles, atal tlodi a chreu cymuned ofalgar sy'n edrych ar ol ein gilydd

Hwb Ogwen

Beth sydd ar gael yn Hwb Ogwen?
Dydd Mawrth a dydd Iau – 10yb tan 6yh

  • Pecyn bwyd – hyd at 6 eitem ar gael yn wythnosol i unrhyw un sydd mewn argyfwng (pasta/reis/grawnfwyd/bara/llefrith/beans/saws parod) ac yn gallu cyfeirio unigolion at fanc bwyd lleol
  • Talebau ynni (yn dilyn pasio meini prawf)
  • Cyngor arbed ynni
  • Cyngor am fudd-daliadau
  • Cyngor ar filiau cartref – dŵr, nwy, trydan
  • Cymorth gyda llenwi ffurflenni e.e tocyn bws, cais am fathodyn glas
  • Sesiynau galw heibio gan Gwaith Gwynedd, Cyngor ar Popeth (CAB) a Gwynedd ddigidol

Nos Fercher olaf o bob mis– 4yh tan 6yh – Canolfan Cefnfaes
Swpar Chwaral – cyfle i gymdeithasu mewn gofod cynnes, a chael swpar am ddim! Erbyn hyn mae tua 20 o bobl yn dod bob mis ac tim da o wirfoddolwyr yn helpu weini’r bwyd a glanhau y gegin ar ol gorffen. Rydym yn gallu cynnig trafnidiaeth am pris rhesymol hefyd.


Dydd Gwener – 4yh ymlaen
Clwb Bwyd Dyffryn Ogwen – cynllun atal gwastraff bwyd hefo Fareshare, sydd ar agor i’r gymuned gyfan. Bag o fwyd (lucky dip) sy’n cynnwys cynnyrch fel ffrythau, llysiau, caws a cig am £4.50. Mae’r bagiau yn boblogaidd iawn ac yr 30 bag yn gwerthu yn gyflym.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Hwb Ogwen
Cyfeiriad 57, Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AR
Symudol +44 7862 694163
E-bost E-bost
FaceBook Gweld

Map Lleoliad


Oriel

Hwb Ogwen
Hwb Ogwen

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 21/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design