Abbie Jones

Mentor Marchnata Cymunedol Partneriaeth Ogwen
Abbie Jones

Mentor Marchnata Cymunedol

Dwi'n teimlo'n hynod o lwcus yn fy swydd mentora marchnata, dwi wedi cyfarfod sawl perchennog busnes lleol gwych hyd yn hyn, a dwi'n joio dod i adnabod y gymuned. Mae gen i drost 3 mlynedd o brofiad gwaith proffesiynol gyda'r cyfryngau cymdeithasol, ac wedi gweithio fel rheolwraig cyfryngau cymdeithasol i 2 gwmni chwaraeon moduro. Yn 2022 cefais gymhwyster CIM lefel 4 mewn marchnata digidol proffesiynol, ac rwyf bellach yn astudio lefel 6. Felly, mae gen i arbenigedd ym maes y cyfryngau ond hefyd yn awyddus i rannu fy ngwybodaeth marchnata ddigidol. Mi ydw i yma i helpu busnesau bach lleol/hunangyflogedig i fod yn fwy hyderus yn eu gwaith marchnata, cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn arweiniad gennyf.

Cyswllt - Enable JavaScript to view protected content.

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design