Catrin Wager

Catrin Wager
Plaid Plaid Cymru
Cymuned Bethesda
Ward Ogwen
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 02/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design