Huw V Jones

Huw V Jones
Plaid Llafur
Cymuned Bethesda
Ward Rachub
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 10/06/22

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design