Dafydd Roberts

Dafydd Roberts
Plaid Plaid Cymru
Cymuned Llandygai
Ward Tregarth
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol Mwy

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 14/01/19

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design