Gareth P Williams

Gareth P Williams
Plaid
Cymuned Llandygai
Ward Mynydd Llandygai
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 08/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design