Lowri Evans

Lowri Evans
Plaid
Cymuned Llanllechid
Ward Llanllechid Isaf
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor Cadeirydd
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 29/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design