Wyn Bowen Harries

Wyn Bowen Harries
Plaid Plaid Cymru
Cymuned Llanllechid
Ward Llanllechid Isaf
Ebost Enable JavaScript to view protected content.
Unrhyw swydd a ddelir o fewn y Cyngor
Pwyllgor y mae’r aelod yn perthyn iddo Is-bwyllgor Mynydd
Cefndir
Hysbysaid o Fuddiant Personol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 07/10/16

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design